Diagnòstic, prevenció i tractament de les alteracions de la parla i del llenguatge (oral i escrit)
Dificultats de comprensió
Dificultats d'articulació
Dificultats de la veu
Problemes de deglució
Alteracions de la fluïdesa en la parla
Deficiència auditiva

Contacte

662 679 938

centre.pasapas.carlet@gmail.com

C/ Alcúdia de Carlet, 40, pis 1er pta 1 Carlet (Valencia)