ÀREA LOGOPÈDICA

Diagnòstic, prevenció i tractament de les alteracions de la parla i del llenguatge (oral i escrit)
Dificultats de comprensió
Dificultats d'articulació
Dificultats de la veu
Problemes de deglució
Alteracions de la fluïdesa en la parla
Deficiència auditiva