ÀREA ACADÈMICA

Educació primària

És una etapa important en la vida dels xiquets ja que en ella s’adquireixen els coneixements bàsics i l’hàbit d’estudi necessaris per al seu futur acadèmic reforçant el desenvolupament d’habilitats i destreses.

Per això en CPAP ens centrem en fer un seguiment de l’alumnat, repassant els conceptes generals que es donen a l’escola i revisant conceptes anteriors en cas necessari per reforçar la base. Durant les nostres sessions revisem els deures i resolem els dubtes que sorgeixin. Fem èmfasi en l’organització i presentació de les llibretes i els ajudem amb les tècniques bàsiques d’estudi. Els coneixements que adquireixi ara seran la base sobre la qual s’assentarà l’ESO (Secundària).

En CPAP podrà reforçar les assignatures d’aquesta etapa com ara Matemàtiques, Lengua, Valencià, Anglès, Coneixement del Medi, …

Educació secundària i batxillerat

L’ESO constitueix una de les etapes que més preocupen als pares i mares, ja que s’uneix el canvi d’etapa educativa amb l’entrada en l’adolescència. Durant aquesta etapa es consolida l’hàbit d’estudi, el treball en equip i l’autonomia.
Per això, en CPAP ens centrem en reforçar les matèries que presenten especial dificultat, mitjançant la realització d’exercicis, el reforç de conceptes bàsics i reforçant les tècniques d’estudi. La base adquirida en aquesta etapa és important ja que és sobre la qual s’assentarà el Batxillerat o el Grau Mitjà.

En Batxiller cobra especial importància l’obtenció d’una bona nota mitjana, atès que tant la nota de 1r com la de 2n pondera per a la Prova d’Accés a la Universitat (PAU). Per això, en CPAP oferim reforç en matèries de 1r i 2n de batxillerat amb explicació de suport, exercicis i repassant els models de la PAU.

El millor és començar des del primer trimestre i no arrossegar dubtes que més endavant costen més de resoldre. Anant dia a dia és possible assolir els objectius.

Mòduls de cicles formatius

La Formació Professional pretén que les titulacions professionals acrediten a les persones, a més d’un nivell de formació, una qualificació professional. Es constitueix en tres nivells diferents de professionalitat.

• Cicles de Formació Professional Bàsica: Et concedeix el títol de professionalitat bàsic.
• Cicles Formatius de Grau Mitjà: Et concedeix el títol de Tècnic
• Cicles Formatius de Grau Superior: Et concedeix el títol de Tècnic Superior.

L’FP té una durada de dos anys, dels quals 3 mesos l’alumne estarà de pràctiques en una empresa. Aquestes pràctiques en centres d’empresa són un avantatge ja que l’alumne podrà dur a terme tasques sobre la seva àrea professional de manera real; establint així la seva primera presa de contacte amb el món laboral i començant a tenir experiència. Existeixen més de 150 cicles on triar.

En CPAP podem ajudar-te en les següents assignatures:
• GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
• GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
• GS SECRETARIAT
• FOL
Però pots consultar-nos en cas de necessitar ajuda en alguna altra matèria.

Proves d'accés

Hi ha diverses opcions de proves d’accés a la Comunitat Valenciana, depenent del teu nivell d’estudis i la teua edat. Són les següents:

En CPAP t’ajudem a preparar-les.